Welke verzekeringen komen tussen bij terroristische aanslagen?

Verzekeraars zijn sinds de aanslagen van 11 september 2001 steeds minder geneigd om dekking te verlenen voor terrorismerisico's. Sinds 1 april 2007 werd een wet gestemd die voorziet in de verplichte dekking van terrorisme in de meest voorkomende verzekeringscontracten, hetzij als particulier, hetzij als werknemer.

 

De vzw TRIP zorgt ervoor dat uw verzekeringen beter bestand zijn tegen de gevolgen van terreurdaden. Dit is een centrale pool voor verzekeraars, herverzekeraars en overheden. 

 

Voor Belgische risico's is de terrorismedekking verplicht voor volgende verzekeringen:

- Burgerlijke aansprakelijkheid auto

- Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

- Brand eenvoudige risico's: woningen, kleine handelszaken...

- Lichamelijke ongevallen en arbeidsongevallenverzekering

- Hospitalisatieverzekeringen

- Levensverzekeringen

 

Voor andere soorten verzekeringen staat het de verzekeraars vrij om de dekking tegen terrorisme al dan niet aan te bieden. Let op: er zijn slechts 2 voorwaarden om geen tussenkomst of dekking te verlenen!

1. Het moet uitdrukkelijk zijn uitgesloten in de algemene voorwaarden

2. EN voor zover deze verzekering niet verplicht dekking moet verlenen voor terrorisme

 

De verzekeraars, herverzekeraars en overheden keren niet meer uit dan 1 miljard euro voor alle gebeurtenissen die erkend worden als terrorisme en die zich in 1 kalenderjaar voordoen.

 

Wat is nu de wettelijke definitie van terrorisme en wanneer zal er dus dekking verleend worden:

Terrorisme is

  • een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie
  • met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen,
  • individueel of door een groep uitgevoerd,
  • waarbij geweld gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield,
  • ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.

Of een bepaalde gebeurtenis beantwoordt aan deze definitie wordt beoordeeld door een Comité, dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de overheid en van de verzekeringssector.

 

Welke risico's zijn niet gedekt?

 

Onder de meeste brandverzekeringen voor speciale risico's wordt materiële schade door terrorisme uitgesloten. Men kan zich hiervoor indekken via een aparte verzekering, namelijk een Terrorisme en Sabotage verzekering. Deze polis vergoedt wel uitsluitend materiële schade en geen schade aan derden.

Schade door terrorisme aan derden is eveneens uitgesloten onder de Burgerlijke aansprakelijkheidspolis. Als derden materiële of lichamelijke schade oplopen en uw onderneming hiervoor aansprakelijk stellen indien bepaalde veiligheidsmaatregelen niet zouden zijn nageleefd zal er dus geen dekking zijn in de polis BA -uitbating. Dit kan in sommige gevallen wel opgevangen worden door de polis Objectieve aansprakelijkheid Brand & Ontploffing.

 

Indien uw werknemers (die op dat moment aan het werk zijn) slachtoffer worden dan krijgen zij een uitkering van de Arbeidsongevallenverzekering. Ook bezoekers die in opdracht van hun werkgever op bezoek zijn in uw onderneming zullen gedekt zijn onder hun arbeidsongevallenverzekering.

 

Voor wie meer info wenst: www.tripvzw.be

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0