Stress -en burnoutpreventie op het werk

Grijp in voor het te laat is. Hoe wordt u alert voor vroegtijdige symptomen van stress en burn-out? Via opleiding en workshops scherpen we het bewustzijn aan van HR -medewerkers, leidinggevenden en werknemers

 

Stress en burn-out voorkomen 

  • Preventie is het zwaartepunt van uw aanpak en start met een doordachte visie. Om een goede basis te leggen, neemt u het best uw  huidige hr-beleid onder de loep.
  • In hoeverre besteedt uw organisatie al aandacht aan welzijn bij acute of chronische stress?
  • Hecht in uw preventiebeleid voldoende aandacht aan de rol van de leidinggevende? Hij is de sleutelfiguur om werknemers bewust te  maken van de risico’s, te stimuleren tot zelfzorg en op te vangen bij beginnende stressproblemen.

 

Coaching van leidinggevenden

In functie van jouw persoonlijkheid en leiderschapsstijl coachen we je naar: bewustzijn van je eigen natuurlijk leiderschap: 

  • Je talenten en valkuilen als leidinggevende kennen en doorvoelen. Je leert je kwetsbare kant inzetten als sterkte.
  •  Een sterke en verbindende communicatie aangaan met je medewerkers: feedback geven, verbale en non-verbale communicatie, leren communiceren vanuit je behoeftes en feiten benoemen.
  •  Leren je team aansturen naar bevlogen medewerkers