Diverse opties

Het is niet evident een standaard uurtarief te hanteren. Een aantal parameters eigen aan iedere opdracht verklaren individuele verschillen. Voorbeelden zijn de complexiteit van de opdracht, de duurtijd ervan, de specifieke situatie waarin de cliënt zich bevindt.

 

Het uiteindelijke tarief wordt steeds in onderling overleg met de cliënt bepaald en afspraken hieromtrent worden steeds contractueel vastgelegd.

 

Men kan kiezen voor een vast uurtarief of een vast dagtarief. Om u een idee te geven: een gemiddeld uurtarief kan variëren van € 75 tot € 150 en een gemiddeld dagtarief van € 600 tot € 1.250

Dit tarief omvat alle "normale" uitgaven. De bedragen zijn exclusief BTW.

 

Het is evident dat een aantal uitzonderlijke onkosten afzonderlijk worden aangerekend.